Εκδόσεις ΚΥΖΙΚΟΣ

Οι Εκδόσεις ΚΥΖΙΚΟΣ ιδρύθηκαν το 2014 από τους Αρτακηνούς Πέτρο Ποδάρα και Ιωάννη Ρίζο, με σκοπό τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της ιστορίας, της γραμματείας και της λαογραφίας της Κυζικηνής Χερσονήσου της Μικράς Ασίας.

Οι δράσεις των Εκδόσεων ΚΥΖΙΚΟΣ περιλαμβάνουν την έκδοση βιβλίων, την ψηφιοποίηση, επιμέλεια και έκδοση ιστορικών χειρογράφων, την πραγματοποίηση ψηφιακών παραγωγών και την οργάνωση εκδηλώσεων με συναφές περιεχόμενο.

Μοιραστείτε